μικρη αποθηκη ενοικιαση Αθηνα,εταιριες αποθηκευσης οικοσκευων, αποθηκη οικοσκευης, αποθηκη για φυλαξη επιπλων Αθηνα,αποθηκη και φυλαξη επιπλων Αθηνα,αποθηκευσεις οικοσκευες Αττικη,αποθηκευσεις οικοσκευης,

To facilitate the storage of your household items in Apothikes.eu your storage space  in Athens  select the right kind of box  whether you have a private storage room or storage space to store your belongings. 

Specialty Boxes

Specialty boxes are the right fit for valuables and belongings that need special attention when moving to self storage Apothikes.eu in Athens Greece..  The biggest advantage of using a specialty box is that they come in both cardboard and plastic. In addition to this, these boxes have inserts that prevent the item from moving. 

Cardboard Boxes

Traditional packing boxes when moving to your self storage room in Athens at Apothikes.eu 

 Cardboard boxes  are  inexpensive, light-weight. But cardboard boxes also have a disadvantage for storage of household items .In your self storage unit  at  Apothikes.eu if you stack heavy cardboard boxes on top of each other they will sag from the weight .

Plastic Boxes

When moving to your storage room at Apothikes.eu  in our storage facility plastic containers or bins are a perfect fit for storing items like files and jewelry.  We all know that plastic is indestructible. You  also  store   your belongings in Αθηνα  at the cheapest  price.

Box sizes for an organized move

How important is the size of a box? First, it depends on your belongings and second on the requirement of a specific item. For example, clothes can be packed in small, medium and large-sized boxes. But a TV will definitely go into a large box with the same specifications as your TV’s former box. You are lucky if you have the original box but a new box has to be the size of the TV.

αποθηκη 50 ευρω, φθηνη αποθηκη Αθηνα, self storage Αθηνα, self storages Αθηνα,αποθηκευση επιπλων, αποθηκευση οικοσκευων,ενοικιαση αποθηκη Αθηνα,αποθηκευση οικοσκευες Αττικη,αποθηκευση οικοσκευης Αττικη,αποθηκευση οικοσκευων κοστος